RESEFÖRSÄKRING

Eller har du redan en i din hemförsäkring?

Innan du reser är det viktigt att du ser över ditt reseskydd!
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd eller reseförsäkring.
Queen Travel säljer inga försäkringar eller avbeställningsskydd, så du behöver ordna en egen reseförsäkring.
Reseförsäkring
- Skyddar under reseperioden.
Många har ett reseskydd inkluderat i sin hemförsäkring. Kontrollera med ert försäkringsbolag vad som ingår. Hemförsäkringen har ofta en självrisk. Med ett komplement till hemförsäkringen kan självrisken försäkras bort.
Har du inget reseskydd i hemförsäkringen kan en heltäckande reseförsäkring tecknas.
Kom ihåg att betala reseförsäkringens avgift senast dagen före avresedagen.
Önskar du mer information eller vill teckna en försäkring var vänlig kontakta:  

EUROPEISKA RESEFÖRSÄKRINGAR                                    SOLID FÖRSÄKRINGAR
Telefon: 0770 - 45 69 00                                                              Telefon: 013-13 13 13
www.europeiska.se                                                                         www.solidab.se
Bild från Försäkringskassans hemsida
EU-kortet från Försäkringskassan

Kom ihåg att kontrollera giltighetstiden på ditt EU-kort,
det är bara giltigt i tre år.
År 2004 ersattes Försäkringskassan utlands intyg med ett nytt europeiskt sjukförsäkrings kort (EU-kort). Den som är försäkrad har rätt till medicinskt nödvändig vård vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land. Vården ges på samma villkor som gäller för landets egna medborgare. Det betyder att man får betala de patientavgifter som gäller i det land man besöker.
EU-kortet täcker inte kostnader för specialtransport tillbaka till Sverige. Din hemförsäkring eller en privat reseförsäkring omfattar ofta dessa kostnader.
Mediciner och andra behandlingar/läkarbesök än akutvård måste betalas av den berörda personen (vilket vid hemkomsten återbetalas av reseförsäkringen i de fall en sådan är tecknad).
EU-kortet kan beställas/förnyas hos försäkringskassan
på telefon 020-524 524.

Tänk på att du bör ha med dig EU-kortet även om du har en reseförsäkring.
Vi rekommenderar att man placerar sina eventuella mediciner i handbagaget.