AVBESTÄLLNING 

Tillägg till Allmänna resevillkor punkt 3. Cykel &
Hotellresor

Covid-info.: Ni är själva ansvariga för att hålla er informerade om de regler som gäller i de länder ni besöker. Skulle UD införa rese avrådan till aktuellt land, erbjuds ni ombokning till annat datum/destination alternativt återbetalar vi erlagd avgift.
Avbeställnings kostnaden är alltid lägst 1 500 kr per person för Cykel & Hotell resor.

Punkt 3.1.1.
Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan skall resenären erlägga 5% av resans pris, dock lägst 1 500 kr per person.

Punkt 3.1.2
Vid avbeställning senare än 40 dagar, men tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga 25 % av resans pris.

Punkt 3.1.3
Vid avbeställning senare än 21 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga 75% av resans pris.

Punkt 3.1.4
Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

Tillägg till Allmänna resevillkor punkt 3. Cykel & Båtresor

För våra Cykel & Båtresor
gäller nedanstående avbeställnings regler: