Resevillkor 

Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor

  • Anmälningsavgiften är 1500 kr/person för cykel & hotell
  • För Cykel & Båt samt kryssningar är anmälningsavgiften 2500 kr/person.
  • Anmälningsavgiften erlägges senast 7 dagar efter erhållen bekräftelse.
  • Slutlikvid erlägges senast 30 dagar före avresan för cykel & hotell
  • Slutlikvid erlägges senast 40 dagar för avresa för cykel & båt
  • För avbokningskostnader, se fliken "Avbeställning"

Integritets policy - Se PDF nedan

Ökat skydd för dina personuppgifter!
Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskydd slag gälla inom EU. Lagen kallas GDPR vilket står för General Data Protection Regulation. GDPR ersätter den svenska personuppgift slagen (PuL). 
Den nya regleringen ökar skyddet kring hur företag och organisationer får hantera och behandla dina personuppgifter. Det tycker vi är bra, då vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
Vårt mål är att göra ditt resande enkelt och smidigt, från bokning till själva cyklingen. Vi behöver därför dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med dig under såväl boknings processen som inför din resa. Om något oförutsett händer under din resa vill vi snabbt kunna kontakta dig.

Vi samlar inte in andra uppgifter än vad som behövs för att uppfylla vårt avtal med dig som kund.
Vi använder inte dina personuppgifter för att skapa ett adressregister för nyhetsbrev, marknadsföring et. 
Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett register uppdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn, kontaktuppgifter och rese historik.
 
Ansvarig för personuppgifterna som samlas in:
Queen Travel AB Org. nr 556655-9547

Konsumentverkets och Resebranschens allmänna resevillkor för paketresor
Se nedan pdf där du kan läsa allmänna villkor för paketresor.
Integritetspolicy.pdf
srf_branschvillkor_paketresor__k_juni_2018 (1) (1).pdf